Zaterdag 7 november  konden mantelzorgers op uitnodiging van ContourdeTwern en Wijkraad Korvel, Westend, Sint Anna mantelzorgers tijdens een muzikale verwenmiddag in De Nieuwe Stede even de dagelijkse zorgen van zich afzetten.

Erkenning

Deze middag werd georganiseerd in het kader van de  Landelijke Dag van de Mantelzorg om mantelzorgers de erkenning te geven die ze verdienen.

Vaak gaat het om “stille zorgers”, die in de besloten familiekring zware zorgtaken verrichten. De aanwezigen werden onder andere getrakteerd op een mooi optreden van Troost & Zo. Dit koor wist met haar liedjes menig gevoelige snaar te raken. Een optreden met een lach en hier en daar een traantje. Tijdens de persoonlijke gesprekken werd weer duidelijk hoe zwaar sommige mantelzorgers worden belast. De zorg is betekenisvol en veel mantelzorgers zouden ook niet anders willen, maar het kan ook een forse belasting op iemands persoonlijke leven en ontwikkeling betekenen.

Ellen Willemse van het Expertisecentrum Familiezorg Tilburg ging met haar lezing “ik mag ook nee zeggen” hier kort op in. Willeke Sloot, mantelzorgconsulent  van ContourdeTwern, liet weten dat mantelzorgers bij haar terecht kunnen met vragen over mantelzorg.

Mantelzorgplant cadeau

Aan het eind van de middag kregen alle mantelzorgers een mooie anthurium cadeau. Dit is een initiatief van MEZZO, de Landelijke belangenorganisatie voor Mantelzorgers. De anthurium staat voor sprankelend, flexibel en weet door weer en wind de balans te houden. Een sterk bloeiende plant welke symbool staat voor het onbetaalde werk, dat mantelzorgers uit liefde doen voor een ander.

Vervolg

Deze middag is door de aanwezige mantelzorgers goed ontvangen. Het aanwezige wijkbestuur KWA heeft haar medewerking verleend aan deze middag. Ook zij vinden het belangrijk mantelzorgers in de wijk een hart onder de riem te steken en de erkenning te geven die zij verdienen.

Een punt van zorg is dat ondanks alle bekendmakingen, bij lange na niet alle mantelzorgers uit de wijk op deze middag aanwezig waren. Een verklaring zou kunnen zijn dat niet iedereen zich herkent in de term mantelzorg, wellicht niet van huis kan omdat de zorgvrager  niet alleen thuis kan zijn, of omdat men het gewoon te druk heeft. Bij een eventueel vervolg zal daar zeker rekening mee moeten worden gehouden.