Aanleveren

Aanleverspecificaties

De redactie van Wijkkrant de Koppel ontvangt graag uw bijdrage via redactie@wijkkrantdekoppel.nl *

Hierbij vragen we uw aandacht voor het volgende:

Fotografie mag aangeleverd worden in .jpeg/jpg, .tiff of .psd.
Een logo mag worden aangeleverd als vectorbestand (.eps of .ai) of als beeldbestand (.jpeg/jpg, .tiff, .pdf of .psd).
Tekst mag worden aangeleverd als tekstdocument (.doc of .odt)

Let er bij een beeldbestand op dat het logo voldoende resolutie heeft, denk aan een minimum breedte van 500 pixels. Het beeldbestand van foto’s graag in zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 2000pixels breed en als het kan de originele onbewerkte foto. Beeld dat aangeleverd wordt in .bmp, .gif, .pcx, .doc of .ppt heeft geen goede kwaliteit. Als u beeld of een logo in Word hebt, probeer dan het originele bestand te achterhalen. **

Daar waar mogelijk graag de fotograaf vermelden of de bron en bij personen graag toestemming vragen.

* Aangeleverde kopij heeft geen garantie tot plaatsing. De redactie neemt de vrijheid uw stuk indien noodzakelijk te redigeren, op te schuiven en/of te weigeren.
** Bij twijfel graag overleggen.